การผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์เชิงการค้า รุ่นที่ 5

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 11 มกราคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประชุมวิชาการ อนาคตธุรกิจกัญชงและกัญชา

8 ธันวาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
18 พฤศจิกายน 2564
220
2
ประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

9 ธันวาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
17 พฤศจิกายน 2564
145
0
ประชุมวิชาการนานาชาติ Sciences for SDGs: Challenges and Solutions

5-7 ตุลาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
4 ตุลาคม 2564
344
0
ประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress & General Meeting 2021

5-6 พฤศจิกายน 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
31 สิงหาคม 2564
245
0