การประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์

ประกาศเมื่อ: 25 สิงหาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป

สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 พฤศจิกายน 63

บางเขน
27 ตุลาคม 2563
9
0
Trend Talk 6#63 การบรรยาย แนวโน้มการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในอนาคต

5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น.

บางเขน
20 ตุลาคม 2563
63
0
ประกวดนวัตกรรม มก. 2563

ขยายเวลาถึง 30 ตุลาคม 2563

บางเขน
14 ตุลาคม 2563
102
0
การประชุมประจำปี เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

กำหนดส่งผลงาน 8 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563

บางเขน
12 ตุลาคม 2563
79
0