การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.45-11.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ลิงค์ bit.ly/kpsconf18 (Meeting number: 2519 632 8947 Password: kps-conf18) โดยมีหัวข้อบรรยายพิเศษ ดังนี้

  • “การปรับตัวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุค New Normal”
    โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • “เกษตรสมัยใหม่ในยุค New Normal”

        โดย นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

  • “เกษตรไทยต้องปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal”

         โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีกทั้งมีการจัดสัมมนาวิชาการในสาขาต่างๆ โดยสามารถดูรายละเอียดหัวข้อสัมมนาในสูจิบัตร ได้ที่เว็บไซต์  https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/

ประกาศเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรม Digital Assets: Getting started in trading

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ธันวาคม 2564

บางเขน
3 ธันวาคม 2564
21
0
การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2564 ข้าวไทยหลังโควิด-19

17 ธันวาคม 2564

บางเขน
23 พฤศจิกายน 2564
85
0
สัมมนาวิชาการนานาชาติ The 2021 IVTN Seminar

ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564

บางเขน
19 พฤศจิกายน 2564
75
0