การประชุมวิชาการนานาชาติ Bangkok 2023

การประชุมวิชาการนานาชาติ Bangkok 2023
ในหัวข้อ “Business, Economics, and Social Development after Pandemics”
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 23 ธันวาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อบรมเชิงปฏิบัติการ ”การออกแบบธุรกิจลานกางเต็นท์” รุ่นที่ 1/2567

วันที่ 23-24 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น.

บางเขน
19 กุมภาพันธ์ 2567
69
0
โครงการ ”KU-EPT Intensive One-day Course by KULang”

รับสมัครถึง 3 มีนาคม 2567

บางเขน
12 กุมภาพันธ์ 2567
99
0