การประชุมวิชาการนานาชาติ Bangkok 2023

การประชุมวิชาการนานาชาติ Bangkok 2023
ในหัวข้อ “Business, Economics, and Social Development after Pandemics”
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 23 ธันวาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การบรรยายพิเศษ เราจะปรับปรุงพันธุ์พืช ไปเพื่อใคร

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

บางเขน
27 มกราคม 2566
21
2
ประชุมวิชาการ เมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ

23-24 พฤษภาคม 2565

บางเขน
27 มกราคม 2566
18
0
บรรยายพิเศษ การเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพ

และ Effective academic English writing to fasttrack your publications วันที่ 3 เม.ย. 66

บางเขน
19 มกราคม 2566
60
0
บรรยายพิเศษ Clinical pharmacokinetics in animals

และ Comparative pharmacokinetics between reptiles and mammals วันที่ 9-10 ก.พ. 66

บางเขน
19 มกราคม 2566
45
0