การประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 59 (รูปแบบออนไลน์)

ประกาศเมื่อ: 13 มกราคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นที่ 28

เป็นค่ายไปกับ ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2564

บางเขน
8 มีนาคม 2564
44
3
ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้ารอบ Audtion

ค่ายเด็กติดเกม ”ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์”

บางเขน
4 มีนาคม 2564
71
0
อบรมออนไลน์ ”เทคนิคการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจนอกฤดู” รุ่น 1

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564

บางเขน
4 มีนาคม 2564
110
0