การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

Array ( [_id] => 751 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 0 [_subject] => การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [_desc] => ส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 7 พ.ค. 2564 วันประชุมวิชาการ 9 มิ.ย. 2564 [_thumb_url] => web-upload/202103/m_news/422/thumbnail_64789ee93d44fa373daddaac66d8f42b.png [_html] =>

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/uKkkK2bH2kxUDKPx9

[_dtmins] => 1616657889 [_dtmupd] => [_order] => 4 [_status] => Enable [_count] => 120 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1616605200 [_dtmsto] => 1620320400 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านสังคมศาสตร์-ครั้งที่-1-ประจำปี-2564 [_is_comment] => N [category] => [photos] => [videos] => [files] => [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 687 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 0 [_subject] => เสวนาทางวิชาการ 2021 PM 2.5 มัจจุราชเงียบ [_desc] => 4 กุมภาพันธ์ 2564 [_thumb_url] => web-upload/202102/m_news/422/thumbnail_35677161099b46a52836e331a734f1b4.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><a href=”https://www.facebook.com/KUInnovationSocialEngagement/”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/pm2_5-1.png” style=”width: 75%;” /></a></p> <p style=”text-align: center;”><a href=”https://sites.google.com/ku.th/serviceconference/2021-pm-2-5-%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%9A?authuser=0”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/pm2_5-2.png” style=”width: 75%;” /></a></p> [_dtmins] => 1612164352 [_dtmupd] => [_order] => 16 [_status] => Enable [_count] => 167 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1612112400 [_dtmsto] => 1612371600 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2021-PM-2-5-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A [_is_comment] => N [category] => [_share] => 0 [_view] => 61 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 774 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => KU LANG รุ่นที่ 79 [_desc] => รับสมัครแล้วถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/422/thumbnail_2b000182dc1817df711c0a2cf4f58504.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/KULang%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%9979111.jpg” style=”width: 75%;” /><br /> &nbsp;</p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”>&lt;&lt;&nbsp; <a href=”https://www.facebook.com/457488727779880/posts/1703405219854885/”>รายละเอียด</a>&nbsp; &gt;&gt;</span></p> [_dtmins] => 1617784388 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable [_count] => 92 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1617728400 [_dtmsto] => 1619715600 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => KU-LANG-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-79 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 3 [_view] => 39 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 769 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => ประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 [_desc] => Reinventing Kasetsart : ปรับเปลี่ยนเพื่อเท่ากันการเปลี่ยนแปลง [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/422/thumbnail_1d7e54f7e6560f9145d36108c54df330.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/program_teacherseminar64.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p><span style=”font-size:36px;”><strong>ดาวน์โหลด</strong></span></p> <ul> <li><a href=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/files/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf”><span style=”font-size:28px;”><strong>โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2564</strong></span></a></li> <li><a href=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/files/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf”><span style=”font-size:28px;”><strong>กำหนดการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2564</strong></span></a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> [_dtmins] => 1617357228 [_dtmupd] => 1617450524 [_order] => 2 [_status] => Enable [_count] => 2302 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1617296400 [_dtmsto] => 1620925200 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2564-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-14-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2564 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 4 [_view] => 1296 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 753 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => Digital Day #1-64 หัวข้อ จิตวิทยาครูสู่การสื่อสารเชิงบวก [_desc] => 29 มีนาคม 2564 [_thumb_url] => web-upload/202103/m_news/422/thumbnail_9684f53dd60dd8ebd0167874d56288e2.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/29Mar2021-DD-2.png” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1616662758 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable [_count] => 67 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1616605200 [_dtmsto] => 1616950800 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => Digital-Day-1-64-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 28 [_like] => 0 ) ) [_share] => 0 [_view] => 60 [_like] => 0 )

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/uKkkK2bH2kxUDKPx9

ประกาศเมื่อ: 25 มีนาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เสวนาทางวิชาการ 2021 PM 2.5 มัจจุราชเงียบ

4 กุมภาพันธ์ 2564

1 กุมภาพันธ์ 2564
167
0
KU LANG รุ่นที่ 79

รับสมัครแล้วถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

บางเขน
7 เมษายน 2564
92
3
ประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

Reinventing Kasetsart : ปรับเปลี่ยนเพื่อเท่ากันการเปลี่ยนแปลง

บางเขน
2 เมษายน 2564
2302
4