การบรรยายพิเศษและเสวนาพิเศษ อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความกินดีอยู่ดี

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 62
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
บรรยายพิเศษและเสวนาพิเศษ
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความกินดีอยู่ดี
(Smart Agro-industry for Sustainable Well-being)”

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 5 ห้อง 5419 (ห้องโถงแห่งปราชญ์)
และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Breakout session 7

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อบรมเชิงปฏิบัติการ ”การออกแบบธุรกิจลานกางเต็นท์” รุ่นที่ 1/2567

วันที่ 23-24 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น.

บางเขน
19 กุมภาพันธ์ 2567
33
0
โครงการ ”KU-EPT Intensive One-day Course by KULang”

รับสมัครถึง 3 มีนาคม 2567

บางเขน
12 กุมภาพันธ์ 2567
73
0
เสวนา ”อำนาจละมุน (Soft Power) อุตสาหกรรมดนตรีและเพลงไทย”

13 กุมภาพันธ์ 2567

บางเขน
8 กุมภาพันธ์ 2567
208
0
อบรมเทคนิคการเขียน ”Professional E-mail Writing Tips by KULang”

รับสมัครถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567

บางเขน
31 มกราคม 2567
104
0