การบรรยายพิเศษประกอบการอภิปรายจากนักภาษาศาสตร์และ ศาสตราจารย์ด้านภาษาอังกฤษที่โด่งดังที่สุดในโลก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจร่วมเข้าฟัง
การบรรยายพิเศษประกอบการอภิปรายจากนักภาษาศาสตร์และ
ศาสตราจารย์ด้านภาษาอังกฤษที่โด่งดังที่สุดในโลก "Professor David Crystal"
          เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เริ่มเวลา 15:00 น. ถึง 18:00 น.
ลงทะเบียนฟรีได้ที่ https://forms.gle/AbCYHsShSj2Npqfk6
รับเพียง 1,000 คนแรกที่ลงทะเบียนเท่านั้น

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 6 พฤษภาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English Preparation for Graduate Studies 10

รับสมัคร 23-31 พฤษภาคม 2565 จำนวนจำกัด

บางเขน
20 พฤษภาคม 2565
24
0
ศูนย์ภาษา เปิดอบรมภาษาออนไลน์ รุ่นที่ 10

รับสมัคร 16 พ.ค. - 18 มิ.ย. 65 อบรม 1 ก.ค. - 4 ก.ย. 65

บางเขน
17 พฤษภาคม 2565
70
0
หลักสูตรสาร์ทอัพ เพื่อนวัตกรรมธุรกิจความงาม

เปิดรับสมัครถึง 27 พฤษภาคม 2565

บางเขน
17 พฤษภาคม 2565
42
0