การตรวจสอบเชื้อ Acidovorax citrulli ในเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคนิค Co-PCR และ Realtime-PCR”

ประกาศเมื่อ: 25 พฤษภาคม 2565