การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชด้วยเทคนิคการวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์แบบภาพถ่าย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมัครออนไลน์

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การตรวจวัดฟีโนไทป์ของพืชด้วยเทคนิคการวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์
แบบภาพถ่าย" (Chlorophyll fluorescence imaging)
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้อง A-106 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

 

          เปิดรับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566 * จำกัดจำนวนผู้สมัคร 20 เท่านั้น!! (สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมที่ www.cab.kps.ku.ac.th วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

 

ประกาศเมื่อ: 14 มิถุนายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Sports and Exercise Science

วันที่ 21-25 มีนาคม 2567

วิทยาเขตกำแพงแสน
12 มกราคม 2567
197
0
ประชุมวิชาการ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง SS2104

วิทยาเขตกำแพงแสน
12 มกราคม 2567
76
0
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 63

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 สิงหาคม 2566
380
0
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20

7-8 ธันวาคม 2566 เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 16 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
18 สิงหาคม 2566
557
0