การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 61

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 17 มิถุนายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การสัมมนา Announcement for Seminar on “Polyploid Breeding”

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
22 มิถุนายน 2565
22
0
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล

15-16 สิงหาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
10 มิถุนายน 2565
55
2
โครงการวิเคราะห์ดินก่อนใช้ ลดต้นทุน ได้กำไร ใส่ใจผลผลิต

จองสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ ภายใน 1-30 มิ.ย.65 นี้เท่านั้น

วิทยาเขตกำแพงแสน
1 มิถุนายน 2565
106
0
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ชีววิทยาโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์

สมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
23 พฤษภาคม 2565
58
0