Error 404

ขออภัยไม่พบหน้าที่ต้องการ

กรุณาตรวจสอบลิงค์ หรือสามารถกลับไปที่หน้าแรกที่ปุ่มด้านล่าง ไปยังหน้าหลัก
KU-ประชุม/สัมมนา/อบรม | การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเ...

การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 56

โครงการอบรมทางวิชาการ
เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 56

ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564
รับจำนวน 25 คน

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม

ประกาศเมื่อ: 9 มิถุนายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress & General Meeting 2021

5-6 พฤศจิกายน 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
31 สิงหาคม 2564
90
0
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 57

เลื่อนอบรมเป็นวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
23 มิถุนายน 2564
1994
48
16th Asian Association for Sport Management Conference

19-20 August 2021

วิทยาเขตกำแพงแสน
13 พฤษภาคม 2564
359
0