การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 56

โครงการอบรมทางวิชาการ
เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 56

ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564
รับจำนวน 25 คน

ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม

ประกาศเมื่อ: 9 มิถุนายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

16th Asian Association for Sport Management Conference

19-20 August 2021

วิทยาเขตกำแพงแสน
13 พฤษภาคม 2564
123
0
การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 55

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
20 เมษายน 2564
407
11
สัมมนาพิเศษ เรื่อง INTRODUCTION TO NANOPORE SEQUENCING TECHNOLOGY

23 มีนาคม 2564

วิทยาเขตกำแพงแสน
15 มีนาคม 2564
222
0
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563

วิทยาเขตกำแพงแสน
2 ตุลาคม 2563
0
0