ข่าวรับสมัครงาน

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สมัครถึง 28 ธันวาคม 2563
รับสมัครงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รับสมัครถึง 20 ธ.ค. 2563
คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครพนักงานเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา สมัครถึง 30 ธันวาคม 2563
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สมัครถึง 16 ธ.ค. 63
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา สมัครถึง 30 พ.ย. 63
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา สมัครถึง 30 พ.ย. 63
คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สมัครถึง 15 ม.ค. 64