ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔

28 พฤษภาคม
รายละเอียด
เริ่มต้น
28 พฤษภาคม
ถึง
28 พฤษภาคม
หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ มก.
สถานที่

ถ่ายทอดผ่าน Nontri Live และ Cisco Webex Events

โทรศัพท์
029428181
28 พฤษภาคม
KU Calendar
28 พฤษภาคม 2564
86
0
ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔

ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔

เรื่อง Reinventing Kasetsart Unniversity : ปรับเปลี่ยนเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ถ่ายทอดผ่าน Nontri Live และ Cisco Webex Events