งานวันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี”

27 พฤศจิกายน
รายละเอียด
เริ่มต้น
27 พฤศจิกายน
ถึง
27 พฤศจิกายน
หน่วยงาน
สถานที่

ณ หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์
27 พฤศจิกายน
KU Calendar
27 พฤศจิกายน 2563
1236
0
งานวันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน "วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาทรงปลูกต้นนนทรีจำนวน 9 ต้น และพระราชทานต้นนนทรีเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณริมสระน้ำ ด้านหน้าอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 เวลา 15.30 น. พร้อมกับทรงดนตรี ร่วมกับ วงดนตรี อส.วันศุกร์ เป็นการส่วนพระองค์เป็นครั้งแรก และเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมต้นนนทรี และทรงดนตรี สืบต่อมาจนถึง พ.ศ. 2515 รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง