งาน “ขอบคุณบุคลากร”

25 ธันวาคม
รายละเอียด
เริ่มต้น
25 ธันวาคม
ถึง
25 ธันวาคม
หน่วยงาน
สถานที่

บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โทรศัพท์
25 ธันวาคม
KU Calendar
25 ธันวาคม 2563
1434
0
งาน “ขอบคุณบุคลากร”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน "ขอบคุณบุคลากร" ประจำปี 2563 บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน