พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

22 ตุลาคม
รายละเอียด
เริ่มต้น
22 ตุลาคม
ถึง
22 ตุลาคม
หน่วยงาน
สถานที่

ทอดถวาย ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร จ.ชัยนาท

โทรศัพท์
22 ตุลาคม
KU Calendar
22 ตุลาคม 2563
2682
17
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน