KU TCAS 66 รอบที่ 2 Quota (โครงการรับสมัครคัดเลือกนิสิตพิเศษ)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 2 โควตา)

 

<<  รายละเอียด  >>

ประกาศเมื่อ: 23 มกราคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

งานเปิดบ้าน คณะมนุษยศาสตร์

21 ธันวาคม 2566

บางเขน
8 ธันวาคม 2566
58
0
หลักสูตร ป.โท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและพัฒนาสังคม เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

ภาคปกติและภาคพิเศษ วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567

บางเขน
24 พฤศจิกายน 2566
180
0
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท (STBE15) ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ

บางเขน
20 พฤศจิกายน 2566
265
0
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ

บางเขน
14 พฤศจิกายน 2566
385
0