KU TCAS 66 รอบที่ 2 Quota (โครงการรับสมัครคัดเลือกนิสิตพิเศษ)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

โครงการรับสมัครและการคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ 
ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 2 โควตา)

 

<<  รายละเอียด  >>

ประกาศเมื่อ: 23 มกราคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครนิสิต ป.โท การบริหารและพัฒนาสังคม

ภาคปกติถึง 21 เมษายน 2566 ภาคพิเศษถึง 21 พฤษภาคม 2566

บางเขน
18 มกราคม 2566
117
0