โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 35 (ExMBA)

ประกาศเมื่อ: 26 สิงหาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio

KU TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio

บางเขน
28 กันยายน 2565
58
0
KU Admission 2566

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

บางเขน
8 กันยายน 2565
1848
3
รับสมัครนิสิต ป.โท หลักสูตรส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร

ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 กันยายน 2565

บางเขน
24 สิงหาคม 2565
227
2
รับสมัครนิสิต ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 21

เปิดรับสมัครถึง 10 ตุลาคม 2565

บางเขน
18 กรกฎาคม 2565
720
1