โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ)

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบสาม)


ขั้นตอน

วันที่

สถานที่

1. รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

- โครงการ KU-SLUSE

- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

- โครงการ KU-SLUSE

3. สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

- โครงการ KU-SLUSE

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563

- โครงการ KU-SLUSE

5. รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันอังคารที่ 20 - วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563

- โครงการ KU-SLUSE

6. เปิดภาคเรียน

10 สิงหาคม 2563

- โครงการ KU-SLUSE

 

ดาวน์โหลด

ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์โครงการฯ

ประกาศเมื่อ: 10 มิถุนายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ) รุ่นที่ 24

ขยายเวลา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ

บางเขน
8 ตุลาคม 2563
228
0
รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 16 ตุลาคม 2563

บางเขน
14 กันยายน 2563
347
1
เปิดรับสมัครนิสิต รุ่นที่ 33 (Executive MBA)

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บางเขน
8 กันยายน 2563
1371
1
โครงการบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

MECON รุ่นที่ 30 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

บางเขน
13 สิงหาคม 2563
662
0