โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักฐานการสมัคร:
1) สำเนาบัตรประชาชน, 2) สำเนา Transcript, 3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. ช่วงรับสมัคร: วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 - วันพุธที่ 17 มกราคม 2567
3. แนะนำหลักสูตร OPEN HOUSE:  วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 - 13.00 น.
    ผู้สนใจสามารถลงชื่อด้วยแบบฟอร์มออนไลน์ที่: https://forms.gle/FKuXRzecQGRNaPyk7
    (หมายเหตุ จะแจ้งรูปแบบและสถานที่อีกครั้ง)
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ: วันจันทร์ที่  5 กุมภาพันธ์ 2567
5. สอบสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567
7. กรอกข้อมูลประวัติใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ต: รอประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย
8. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา: วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น.
9. รายงานตัวนิสิตใหม่: วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น.
10. เปิดภาคเรียน: มิถุนายน 2567

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-562-0232 ต่อ 302 หรือ โทร.081-553-0934  

ประกาศเมื่อ: 17 ตุลาคม 2566