โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ ขยายเวลา รับสมัคร รุ่นที่ 27

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขยายเวลา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 27

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 22 ธันวาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU TCAS 66 รอบที่ 2 Quota (โครงการรับสมัครคัดเลือกนิสิตพิเศษ)

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี โดยวิธีพิเศษ

บางเขน
23 มกราคม 2566
847
2
รับสมัครนิสิต ป.โท การบริหารและพัฒนาสังคม

ภาคปกติถึง 21 เมษายน 2566 ภาคพิเศษถึง 21 พฤษภาคม 2566

บางเขน
18 มกราคม 2566
117
0