เปิดรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio

เปิดรับสมัคร

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 1  Portfolio

(โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา)

สมัครตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564

ทางเว็บไซต์ https://misreg.csc.ku.ac.th/admission

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 086-224-1118 / Line ID : 0862241118

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 7 ตุลาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ) รุ่นที่ 24

ขยายเวลา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ

บางเขน
8 ตุลาคม 2563
229
0
รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 16 ตุลาคม 2563

บางเขน
14 กันยายน 2563
347
1
เปิดรับสมัครนิสิต รุ่นที่ 33 (Executive MBA)

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บางเขน
8 กันยายน 2563
1383
1
โครงการบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

MECON รุ่นที่ 30 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

บางเขน
13 สิงหาคม 2563
662
0