เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาเอก

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 25 สิงหาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการรับสมัคร KU-TCAS67

ติดตามรายละเอียดจำนวนรับ และเกณฑ์คัดเลือกแต่ละสาขา ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

บางเขน
26 กันยายน 2566
2170
0
เปิดรับสมัครเพิ่มเติม หลักสูตรประกาศนียบัตร Non Degree วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

บางเขน
11 สิงหาคม 2566
241
0
ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน รุ่นที่ 22 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

ภาคปกติสมัครถึง 29 กันยายน ภาคพิเศษสมัครถึง 20 ตุลาคม 2566

บางเขน
21 กรกฎาคม 2566
456
0
หลักสูตร MA-EIC เปิดรับสมัครนิสิต ป.โท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

สมัครถึงวันที่ 17 กันยายน 2566

บางเขน
20 กรกฎาคม 2566
376
0