เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท (STBE15) ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท (STBE15) ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ

รับสมัคร (รอบแรก) ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้สมัครไม่ต้องชำระค่าใบสมัคร

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คลิก!
หลักสูตร  https://www.grad.ku.ac.th/download/cur-66-m-n-xe24/?wpdmdl=94406
กรอกใบสมัครออนไลน์  https://mis.grad.ku.ac.th/application/th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 084-641-6768

ประกาศเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

งานเปิดบ้าน คณะมนุษยศาสตร์

21 ธันวาคม 2566

บางเขน
8 ธันวาคม 2566
74
0
หลักสูตร ป.โท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและพัฒนาสังคม เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

ภาคปกติและภาคพิเศษ วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567

บางเขน
24 พฤศจิกายน 2566
183
0
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ

บางเขน
14 พฤศจิกายน 2566
387
0
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท

ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

บางเขน
9 พฤศจิกายน 2566
273
0