หลักสูตร ป.โท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและพัฒนาสังคม เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

          "ผลิตมหาบัณฑิตที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งออกแบบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และนวัตกรรมการบริหารการพัฒนาสังคมอย่างบูรณาการ"

          ภาคปกติ เรียนในวัน – เวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ : 9.00-16.00 น.)
เปิดรับสมัคร
          รอบ 1 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2567
          รอบ 2 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2567
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://www.grad.ku.ac.th/

          ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ : 9.00-16.00 น.
เปิดรับสมัคร
          รอบ 1 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
          รอบ 2 ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2567

          สอบถามข้อมูลได้ที่  081 939 7629, 080 602 9311, 02 942 7550 ต่อ 11, 15, 16
          เว็บไซต์สาขาพัฒนาสังคม https://sd-soc.ku.ac.th
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการสมัครภาคพิเศษ https://bit.ly/3FqHxXK
          ดาวน์โหลดใบสมัครภาคพิเศษ https://bit.ly/3tCUbQK
          หรือสมัครเรียนออนไลน์ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย           https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

ประกาศเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี TCAS 2’67 รอบโควต้า

เปิดโควต้าทั้งหมด 9 โครงการ สมัครถึง 21 มี.ค. 2567

บางเขน
21 กุมภาพันธ์ 2567
116
0
รับสมัคร นิสิตปริญญาโท การจัดการทรัพยากร

ปีการศึกษา 2567 MRM รุ่นที่ 40 (รอบที่2)

บางเขน
31 มกราคม 2567
123
0
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

บางเขน
31 มกราคม 2567
210
0