วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

Embed :
ประกาศเมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio

ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา)

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
7 ตุลาคม 2563
2029
2
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร

หลักสูตรนานาชาติ รับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 2564

บางเขน
25 พฤศจิกายน 2563
66
0