Error 404

ขออภัยไม่พบหน้าที่ต้องการ

กรุณาตรวจสอบลิงค์ หรือสามารถกลับไปที่หน้าแรกที่ปุ่มด้านล่าง ไปยังหน้าหลัก
KU-การศึกษา | วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดการรับสมัคร T...

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

Embed :
ประกาศเมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio

ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา)

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
7 ตุลาคม 2563
5521
0
รับสมัครนิสิต ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 21

เปิดรับสมัครถึง 10 ตุลาคม 2565

บางเขน
18 กรกฎาคม 2565
266
1
ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รุ่นที่ 27

รับสมัครถึง 15 มิถุนายน 2565

บางเขน
6 มิถุนายน 2565
313
0