วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

Array ( [_id] => 538 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 99 [_subject] => วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก. [_desc] => กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก. [_thumb_url] => web-upload/202011/m_news/340/thumbnail_74998969d26e97709236506beaccc416.png [_html] =>

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

<<  รายละเอียด  >>

<<  เว็บไซต์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  >>

[_dtmins] => 1604976627 [_dtmupd] => 1605001144 [_order] => 29 [_status] => Enable [_count] => 1606 [_email] => [_embed] => <iframe width=”560” height=”315” src=”https://www.youtube.com/embed/Qk1JUp-AsjE” frameborder=”0” allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe> [_dtmstr] => 1604941200 [_dtmsto] => 0 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ-จังหวัดสกลนคร-กำหนดการรับสมัคร-TCAS-64-มก [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 99 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร [_desc] => [_dtmins] => 1583939894 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [photos] => [videos] => [files] => [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 502 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 99 [_subject] => เปิดรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio [_desc] => ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา) [_thumb_url] => web-upload/202010/m_news/340/thumbnail_6fcf458ad125b2d0a5c0182df43f3322.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:36px;”><strong>เปิดรับสมัคร</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:36px;”><strong>การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 </strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:36px;”><strong>รอบที่ 1&nbsp; Portfolio </strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:36px;”><strong>(โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา) </strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:36px;”><strong>สมัครตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564</strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:36px;”><strong>ทางเว็บไซต์ <a href=”https://misreg.csc.ku.ac.th/admission” target=”_blank”>https://misreg.csc.ku.ac.th/admission </a></strong></span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:36px;”>สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 086-224-1118 / Line ID : 0862241118</span></p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/tcas-sakon1.jpg” style=”width: 70%;” /></p> [_dtmins] => 1602044028 [_dtmupd] => 1602467581 [_order] => 34 [_status] => Enable [_count] => 4279 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1602003600 [_dtmsto] => 1612026000 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2564-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-Portfolio [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 99 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร [_desc] => [_dtmins] => 1583939894 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [_share] => 5 [_view] => 3044 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 790 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 101 [_subject] => เปิดรับสมัครทุนเรียนต่อปริญญาโท 2 ปี (ทุนช้างเผือก) [_desc] => ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 64 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/340/thumbnail_6553b5aa6309063c8f13d2f9cf05eba5.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81(1).jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> [_dtmins] => 1618905398 [_dtmupd] => 1618970215 [_order] => 1 [_status] => Enable [_count] => 235 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1618851600 [_dtmsto] => 1619715600 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97-2-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 101 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1583939922 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 117 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 789 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 101 [_subject] => รับสมัครนิสิต MAE MAB MRM [_desc] => ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสาม) [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/340/thumbnail_22f558f4f0041281089dd35cff66f4b6.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/Slide1(1).JPG” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> [_dtmins] => 1618905108 [_dtmupd] => [_order] => 2 [_status] => Enable [_count] => 577 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1618851600 [_dtmsto] => 1623949200 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95-MAE-MAB-MRM [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 101 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1583939922 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 315 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 757 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => [_subject] => รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) [_desc] => เปิดรับสมัครถึง 11 มิ.ย. 64 [_thumb_url] => web-upload/202103/m_news/340/thumbnail_8512cc10b6d8bbe2a3033fb361d014ce.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:28px;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/164353140_290013529227006_8560468385284104295_o-1024x724.jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></span></p> <p><strong><span style=”font-size:28px;”>เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท</span></strong></p> <p><span style=”font-size:28px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม ภาคปกติและภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564</span></p> <p><strong><span style=”font-size:28px;”>ช่องทางการรับสมัคร</span></strong></p> <p><span style=”font-size:28px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>1. สมัครด้วยตนเอง</strong> : สำนักงานสาขาพัฒนาสังคม (ห้อง 101) ชั้น 1 อาคารบรรเจิดคติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (เฉพาะภาคพิเศษ)</span></p> <p><span style=”font-size:28px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>2. สมัครทางออนไลน์</strong> ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย&nbsp; <strong>&nbsp;<a href=”https://www.grad.ku.ac.th/application/app64_f1/”>https://www.grad.ku.ac.th/application/app64_f1/</a></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style=”font-size:28px;”>&nbsp;คู่มือการสมัครเรียนภาคพิเศษ <strong><a href=”http://bit.ly/3c0sh4z”>http://bit.ly/3c0sh4z</a></strong></span></li> <li><span style=”font-size:28px;”>&nbsp;ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <strong><a href=”https://sd-soc.ku.ac.th”>https://sd-soc.ku.ac.th</a></strong></span></li> <li><span style=”font-size:28px;”>&nbsp;สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-939-7629, 080-602-9311 หรือ 02-942-7550 , 02-561-3125 ต่อ 11 หรือ 15</span></li> </ul> [_dtmins] => 1616990084 [_dtmupd] => 1617177375 [_order] => 3 [_status] => Enable [_count] => 389 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1616950800 [_dtmsto] => 1623344400 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9 [_is_comment] => N [_share] => 0 [_view] => 144 [_like] => 0 ) ) [_share] => 0 [_view] => 300 [_like] => 0 )
Embed :
ประกาศเมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio

ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา)

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
7 ตุลาคม 2563
4279
5
เปิดรับสมัครทุนเรียนต่อปริญญาโท 2 ปี (ทุนช้างเผือก)

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 64

บางเขน
20 เมษายน 2564
235
0
รับสมัครนิสิต MAE MAB MRM

ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)

บางเขน
20 เมษายน 2564
577
0