รับสมัคร นิสิตปริญญาโท การจัดการทรัพยากร

เปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 MRM 40 รอบ ที่ 2
รับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567
คุณสมบัติผู้สมัคร: รับผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา
การสอบคัดเลือกนิสิต: โดยการสอบสัมภาษณ์
จำนวนนิสิตที่รับ: 20 คน  
เป็นหลักสูตร ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
แผนการเรียน : แผน ก แบบ ก 2 (เรียนและทำวิทยานิพนธ์)
ค่าเล่าเรียน:  ตลอดหลักสูตร ประมาณ 60,800  บาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก:  9 พฤษภาคม 2567
สอบสัมภาษณ์:   22 พฤษภาคม 2567 *
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: 7 มิถุนายน 2567
รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา:  7 - 16 มิถุนายน 2567
เปิดภาคเรียน: มิถุนายน 2567
ช่องทางการสมัคร: สมัครออนไลน์:  https://www.grad.ku.ac.th
สอบถามโทร. 0-2942-8445 ต่อ 202 หรือ  โทร. 02-562-0232 ต่อ 302

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 31 มกราคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี TCAS 2’67 รอบโควต้า

เปิดโควต้าทั้งหมด 9 โครงการ สมัครถึง 21 มี.ค. 2567

บางเขน
21 กุมภาพันธ์ 2567
116
0
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

บางเขน
31 มกราคม 2567
210
0
รับสมัครนิสิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 13

เปิดรับสมัครถึง 21 เมษายน 2567

บางเขน
22 มกราคม 2567
183
0