รับสมัครปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

++ เปิดรับสมัคร ++ ภาคต้น 2567


          ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคพิเศษ สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครออนไลน์ ได้ทั้ง 2 แบบ สอบถามเพิ่มเติม 0 2561 3480 ต่อ 101, 089 925 9242
ตั้งแต่บัดนี้
          ภาคพิเศษ รหัสสาขา XH64 รับสมัครถึง 4 มี.ค. 67 link สมัครออนไลน์ https://indpsy.soc.ku.ac.th/
          ภาคปกติ รหัสสาขา XH08 รับสมัครถึง 19 ม.ค. 67 https://www.grad.ku.ac.th/

ประกาศเมื่อ: 26 ตุลาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

งานเปิดบ้าน คณะมนุษยศาสตร์

21 ธันวาคม 2566

บางเขน
8 ธันวาคม 2566
74
0
หลักสูตร ป.โท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและพัฒนาสังคม เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

ภาคปกติและภาคพิเศษ วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567

บางเขน
24 พฤศจิกายน 2566
182
0
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท (STBE15) ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ

บางเขน
20 พฤศจิกายน 2566
270
0
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ

บางเขน
14 พฤศจิกายน 2566
387
0