รับสมัครปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

++ เปิดรับสมัคร ++ ภาคต้น 2567


          ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคพิเศษ สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครออนไลน์ ได้ทั้ง 2 แบบ สอบถามเพิ่มเติม 0 2561 3480 ต่อ 101, 089 925 9242
ตั้งแต่บัดนี้
          ภาคพิเศษ รหัสสาขา XH64 รับสมัครถึง 4 มี.ค. 67 link สมัครออนไลน์ https://indpsy.soc.ku.ac.th/
          ภาคปกติ รหัสสาขา XH08 รับสมัครถึง 19 ม.ค. 67 https://www.grad.ku.ac.th/

ประกาศเมื่อ: 26 ตุลาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง