รับสมัครนิสิต หลักสูตร MAE รุ่นที่ 26 และ MAB 20

Array ( [_id] => 555 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 101 [_subject] => รับสมัครนิสิต หลักสูตร MAE รุ่นที่ 26 และ MAB 20 [_desc] => ประจำปีการศึกษา 2564 [_thumb_url] => web-upload/202012/m_news/340/thumbnail_8de26da706a4672cd198648013cd2c2e.png [_html] =>

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[_dtmins] => 1605682132 [_dtmupd] => 1607919954 [_order] => 19 [_status] => Enable [_count] => 783 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1605632400 [_dtmsto] => 1608397200 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => รับสมัครนิสิต-หลักสูตร-MAE-รุ่นที่-26-และ-MAB-20 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 101 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1583939922 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [photos] => [videos] => [files] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 2314 [_mid] => 340 [_did] => 555 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_thumb_url] => [_name] => MAE 26.pdf [_name_th] => [_name_en] => [_desc_th] => [_desc_en] => [_file_name] => 6a878e83d90b9a345a5adea533be7c27.pdf [_file_type] => pdf [_file_size] => 239185 [_file_url] => web-upload/202011/m_news/340/555/file_download/6a878e83d90b9a345a5adea533be7c27.pdf [_count] => 0 [_dtmins] => 1605682132 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_datakey] => Documents [_status] => Enable [_cate_id] => [_desc] => ) [1] => Array ( [_id] => 2315 [_mid] => 340 [_did] => 555 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_thumb_url] => [_name] => MAB 20.pdf [_name_th] => [_name_en] => [_desc_th] => [_desc_en] => [_file_name] => 5149dc989a72ba1476ca0e7c48123383.pdf [_file_type] => pdf [_file_size] => 61800 [_file_url] => web-upload/202011/m_news/340/555/file_download/5149dc989a72ba1476ca0e7c48123383.pdf [_count] => 0 [_dtmins] => 1605682132 [_dtmupd] => [_order] => 2 [_datakey] => Documents [_status] => Enable [_cate_id] => [_desc] => ) ) [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 790 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 101 [_subject] => เปิดรับสมัครทุนเรียนต่อปริญญาโท 2 ปี (ทุนช้างเผือก) [_desc] => ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 64 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/340/thumbnail_6553b5aa6309063c8f13d2f9cf05eba5.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81(1).jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> [_dtmins] => 1618905398 [_dtmupd] => 1618970215 [_order] => 1 [_status] => Enable [_count] => 235 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1618851600 [_dtmsto] => 1619715600 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97-2-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 101 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1583939922 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 117 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 789 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 101 [_subject] => รับสมัครนิสิต MAE MAB MRM [_desc] => ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสาม) [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/340/thumbnail_22f558f4f0041281089dd35cff66f4b6.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/Slide1(1).JPG” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> [_dtmins] => 1618905108 [_dtmupd] => [_order] => 2 [_status] => Enable [_count] => 577 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1618851600 [_dtmsto] => 1623949200 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95-MAE-MAB-MRM [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 101 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1583939922 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 315 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 749 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 101 [_subject] => รับสมัครบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE รุ่นที่ 28 รอบที่ 3 [_desc] => ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 [_thumb_url] => web-upload/202103/m_news/340/thumbnail_9fa704c7fd68f6d13119dab118d37f67.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/MBE_3.jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> [_dtmins] => 1616383487 [_dtmupd] => 1616402318 [_order] => 4 [_status] => Enable [_count] => 330 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1616346000 [_dtmsto] => 1619283600 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-MBE-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-28-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-3 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 101 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1583939922 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 149 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 724 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 101 [_subject] => โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ [_desc] => เปิดรับสมัคร รอบ 2 ถึง 19 มี.ค. 64 [_thumb_url] => web-upload/202103/m_news/340/thumbnail_7ce082e818b197f79a9a1d347070aa6e.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/poster_sci64.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1615172856 [_dtmupd] => [_order] => 5 [_status] => Enable [_count] => 216 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1615136400 [_dtmsto] => 1616086800 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 101 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1583939922 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 84 [_like] => 0 ) ) [_share] => 0 [_view] => 207 [_like] => 0 )

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครทุนเรียนต่อปริญญาโท 2 ปี (ทุนช้างเผือก)

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 64

บางเขน
20 เมษายน 2564
235
0
รับสมัครนิสิต MAE MAB MRM

ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)

บางเขน
20 เมษายน 2564
577
0
โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์

เปิดรับสมัคร รอบ 2 ถึง 19 มี.ค. 64

บางเขน
8 มีนาคม 2564
216
0