รับสมัครนิสิต ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 4 มกราคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU TCAS 66 รอบที่ 2 Quota (โครงการรับสมัครคัดเลือกนิสิตพิเศษ)

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี โดยวิธีพิเศษ

บางเขน
23 มกราคม 2566
845
2
รับสมัครนิสิต ป.โท การบริหารและพัฒนาสังคม

ภาคปกติถึง 21 เมษายน 2566 ภาคพิเศษถึง 21 พฤษภาคม 2566

บางเขน
18 มกราคม 2566
117
0