รับสมัครนิสิต ป.โท การบริหารและพัฒนาสังคม

ประกาศเมื่อ: 18 มกราคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU TCAS 66 รอบที่ 2 Quota (โครงการรับสมัครคัดเลือกนิสิตพิเศษ)

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี โดยวิธีพิเศษ

บางเขน
23 มกราคม 2566
851
2