รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการป.โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

ประกาศเมื่อ: 31 สิงหาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการ ป.โท สำหรับผู้บริหาร เปิดรับนิสิตใหม่รุ่น 34

สม้ครถึง 5 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
27 กันยายน 2564
16
0
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับป.โท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

(ภาคพิเศษ) จนถึง 22 มิถุนายน 2564

บางเขน
16 มิถุนายน 2564
510
1
คณะเกษตร ขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรนานาชาติ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 มิ.ย. 64

บางเขน
16 มิถุนายน 2564
370
0