รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ดังนี้

     – วท.ม.ธุรกิจการเกษตร (MAB)
     – วท.ม.เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (MAEAE)
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  21 เมษายน 2567
     - สมัครออนไลน์ : https://grare.eco.ku.ac.th
     - สมัครด้วยตนเอง: ห้อง EC1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: โทร. 02-562-0232 ต่อ 301- 305, 081-553-0934

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 31 มกราคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี TCAS 2’67 รอบโควต้า

เปิดโควต้าทั้งหมด 9 โครงการ สมัครถึง 21 มี.ค. 2567

บางเขน
21 กุมภาพันธ์ 2567
117
0
รับสมัคร นิสิตปริญญาโท การจัดการทรัพยากร

ปีการศึกษา 2567 MRM รุ่นที่ 40 (รอบที่2)

บางเขน
31 มกราคม 2567
124
0
รับสมัครนิสิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รุ่นที่ 13

เปิดรับสมัครถึง 21 เมษายน 2567

บางเขน
22 มกราคม 2567
184
0