รับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปี 2564   ( pdf )
  • แบบหนังสือรับรองความสามารถผู้สมัครคัดเลือก  ( pdf )   ( docx )
  • แบบหนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สมัครคัดเลือก  ( pdf )   ( docx )
  • สัญญาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ( pdf )   ( docx )
ประกาศเมื่อ: 7 มกราคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครนิสิต ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 21

เปิดรับสมัครถึง 10 ตุลาคม 2565

บางเขน
18 กรกฎาคม 2565
220
1
ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รุ่นที่ 27

รับสมัครถึง 15 มิถุนายน 2565

บางเขน
6 มิถุนายน 2565
294
0
TCAS 65 รอบที่ 4 Direction Admission 2565

บางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน

บางเขน
24 พฤษภาคม 2565
8803
1
ขยายเวลารับสมัครนิสิต ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 21

เปิดรับสมัครถึง 7 มิถุนายน 2565

บางเขน
20 พฤษภาคม 2565
359
0