รับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปี 2564   ( pdf )
  • แบบหนังสือรับรองความสามารถผู้สมัครคัดเลือก  ( pdf )   ( docx )
  • แบบหนังสือรับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สมัครคัดเลือก  ( pdf )   ( docx )
  • สัญญาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ( pdf )   ( docx )
ประกาศเมื่อ: 7 มกราคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับป.โท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

(ภาคพิเศษ) จนถึง 22 มิถุนายน 2564

บางเขน
16 มิถุนายน 2564
320
1
คณะเกษตร ขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรนานาชาติ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 มิ.ย. 64

บางเขน
16 มิถุนายน 2564
320
0
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร NON-DEGREE

โปรโมชั่นพิเศษ ถึง 30 พ.ค. 64 (ชุดวิชาละ 1,000 บาท)

บางเขน
19 พฤษภาคม 2564
317
1