ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท 2565

 
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 มกราคม 2565
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
          - XG66 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 21
          - XG69 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2
กำหนดการ
          กิจกรรมแนะนำหลักสูตร OPEN HOUSE : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 13.00 น.
          ลงชื่อกิจกรรม OPEN HOUSE : https://forms.gle/1mVQ86bPyZbJkVrT8

หมายเหตุ : จะแจ้งรูปแบบกิจกรรมให้ทราบอีกครั้ง (ONLINE/ONSITE)
 
กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
สอบสัมภาษณ์: วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษา: วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565
          - รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา: วันเสาร์ที่ 2 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565
          - เปิดภาคเรียน: มิถุนายน 2565
 
ช่องทางการสมัคร : สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://mab.eco.ku.ac.th/
หรือ สมัครโดยตรงที่ ห้อง EC1101 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ค่าสมัคร 500 บาท
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
          1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา)
          2. สำเนาทรานสคริปต์ (รับรองสำเนา)
          3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 
          ข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์: http://mab.eco.ku.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-562-0232 ต่อ 301-305 , 081-553-0934
 
ภาคปกติ
          รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 28 มกราคม 2565
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
          -XG07 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร MRM รุ่นที่ 38
          -XG10 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ รุ่นที่ 2
กำหนดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
 
สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขาศึกษา: วันที่ 15 มีนาคม 2565
          - รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา: วันที่ 15 มีนาคม - 8 เมษายน 2565
          - เปิดภาคเรียน: มิถุนายน 2565
 
ช่องทางการสมัคร : สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ : https://www.grad.ku.ac.th/
หรือ สมัครโดยตรงที่ ห้อง EC1101 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ค่าสมัคร 500 บาท
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
          1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา)
          2. สำเนาทรานสคริปต์ (รับรองสำเนา)
          3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 
          ข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์: https://www.grad.ku.ac.th/
 
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-562-0232 ต่อ 301-305 , 081-553-0934
E-mail : fecoput@ku.ac.th , fecopsa@ku.ac.th
ประกาศเมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

TCAS 2565 คณะบริหารธุรกิจ มก.

TCAS 2565 คณะบริหารธุรกิจ มก.

บางเขน
3 ธันวาคม 2564
24
0
โครงการ ป.โท สำหรับผู้บริหาร เปิดรับนิสิตใหม่รุ่น 34

ขยายเวลาถึง 3 ธันวาคม 2564

บางเขน
11 พฤศจิกายน 2564
0
0
เปิดรับสมัคร NON DEGREE re-up skill

ขยายเวลารับสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
5 พฤศจิกายน 2564
240
0
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ รับสมัครนิสิตปริญญาโท

สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รับสมัครถึง 19 พ.ย. 64

บางเขน
15 ตุลาคม 2564
347
0