ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ (PE21)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 8 เมษายน 2567

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
https://www.grad.ku.ac.th/uploads/App67_F1/APP-67-M-S-BKN-F1-XE68.pdf   

- รายละเอียดหลักสูตร https://www.grad.ku.ac.th/download/cur-64-m-n-xe12/

- กรอกใบสมัครออนไลน์  https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2561 3466
- ผู้สมัครไม่ต้องชำระค่าใบสมัคร

ประกาศเมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แนะนำหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
8 มีนาคม 2567
1333
0
OPEN HOUSE แนะนำหลักสูตร MAEAE MAB ครั้งที่ 2

23 มีนาคม 2567

บางเขน
4 มีนาคม 2567
355
0