ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ (PE21)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริหาร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 8 เมษายน 2567

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
https://www.grad.ku.ac.th/uploads/App67_F1/APP-67-M-S-BKN-F1-XE68.pdf   

- รายละเอียดหลักสูตร https://www.grad.ku.ac.th/download/cur-64-m-n-xe12/

- กรอกใบสมัครออนไลน์  https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2561 3466
- ผู้สมัครไม่ต้องชำระค่าใบสมัคร

ประกาศเมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

งานเปิดบ้าน คณะมนุษยศาสตร์

21 ธันวาคม 2566

บางเขน
8 ธันวาคม 2566
74
0
หลักสูตร ป.โท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารและพัฒนาสังคม เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

ภาคปกติและภาคพิเศษ วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2567

บางเขน
24 พฤศจิกายน 2566
182
0
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท (STBE15) ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ภาคพิเศษ

บางเขน
20 พฤศจิกายน 2566
270
0
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท

ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

บางเขน
9 พฤศจิกายน 2566
273
0