คณะวิทยาศาสตร์ เปิดหลักสูตรป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 29 ธันวาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

TCAS 2565 คณะบริหารธุรกิจ มก.

TCAS 2565 คณะบริหารธุรกิจ มก.

บางเขน
3 ธันวาคม 2564
281
1
โครงการ ป.โท สำหรับผู้บริหาร เปิดรับนิสิตใหม่รุ่น 34

ขยายเวลาถึง 3 ธันวาคม 2564

บางเขน
11 พฤศจิกายน 2564
0
0
เปิดรับสมัคร NON DEGREE re-up skill

ขยายเวลารับสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
5 พฤศจิกายน 2564
259
0