คณะวิทยาศาสตร์ เปิดหลักสูตรป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 29 ธันวาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio

KU TCAS 66 รอบที่ 1 Portfolio

บางเขน
28 กันยายน 2565
3419
2
KU Admission 2566

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

บางเขน
8 กันยายน 2565
3364
4
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 35 (ExMBA)

รับสมัครถึง 14 ตุลาคม 2565

บางเขน
26 สิงหาคม 2565
413
0
รับสมัครนิสิต ป.โท หลักสูตรส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร

ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 กันยายน 2565

บางเขน
24 สิงหาคม 2565
255
2