คณะวิทยาศาสตร์ เปิดหลักสูตรป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 29 ธันวาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร NON-DEGREE

โปรโมชั่นพิเศษ ถึง 30 พ.ค. 64 (ชุดวิชาละ 1,000 บาท)

บางเขน
19 พฤษภาคม 2564
191
1
เปิดรับสมัครทุนเรียนต่อปริญญาโท 2 ปี (ทุนช้างเผือก)

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 64

บางเขน
20 เมษายน 2564
404
0
รับสมัครนิสิต MAE MAB MRM

ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสาม)

บางเขน
20 เมษายน 2564
1436
1