คณะวิทยาศาสตร์ เปิดหลักสูตรป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์

Array ( [_id] => 646 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 101 [_subject] => คณะวิทยาศาสตร์ เปิดหลักสูตรป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ [_desc] => แห่งแรกในประเทศไทย [_thumb_url] => web-upload/202012/m_news/340/thumbnail_8fda1aa1bfc80c63d20446264ec9196b.png [_html] =>

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[_dtmins] => 1609213531 [_dtmupd] => [_order] => 12 [_status] => Enable [_count] => 1072 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1609174800 [_dtmsto] => [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => คณะวิทยาศาสตร์-เปิดหลักสูตรป-โท-สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 101 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1583939922 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [photos] => [videos] => [files] => [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 749 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 101 [_subject] => รับสมัครบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE รุ่นที่ 28 รอบที่ 3 [_desc] => ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 [_thumb_url] => web-upload/202103/m_news/340/thumbnail_9fa704c7fd68f6d13119dab118d37f67.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/MBE_3.jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> [_dtmins] => 1616383487 [_dtmupd] => 1616402318 [_order] => 2 [_status] => Enable [_count] => 204 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1616346000 [_dtmsto] => 1619283600 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-MBE-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-28-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-3 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 101 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1583939922 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 93 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 724 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 101 [_subject] => โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ [_desc] => เปิดรับสมัคร รอบ 2 ถึง 19 มี.ค. 64 [_thumb_url] => web-upload/202103/m_news/340/thumbnail_7ce082e818b197f79a9a1d347070aa6e.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/poster_sci64.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1615172856 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable [_count] => 146 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1615136400 [_dtmsto] => 1616086800 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 101 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1583939922 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 48 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 713 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 101 [_subject] => โครงการ วทบ.เกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ คณะเกษตร [_desc] => เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ TCAS 2564 [_thumb_url] => web-upload/202102/m_news/340/thumbnail_d361795d8150001c95602fe843d6a329.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/S__4005901.jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/S__4005899.jpg” style=”width: 70%; height: 70%;” /></p> [_dtmins] => 1613637597 [_dtmupd] => [_order] => 4 [_status] => Enable [_count] => 403 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1613581200 [_dtmsto] => 1622394000 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%9A-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 101 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1583939922 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 2 [_view] => 134 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 702 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 101 [_subject] => แนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต [_desc] => สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร [_thumb_url] => web-upload/202102/m_news/340/thumbnail_621c2eb4aa32f178699b54e3948f1ed9.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/Brochure-eco1.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p style=”text-align: center;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”/web-upload/fck/editor-pic/images/Brochure-eco2.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1612933054 [_dtmupd] => 1612933241 [_order] => 5 [_status] => Enable [_count] => 398 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1612890000 [_dtmsto] => 1619715600 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 101 [_mid] => 340 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1583939922 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 1 [_view] => 133 [_like] => 0 ) ) [_share] => 0 [_view] => 166 [_like] => 0 )

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 29 ธันวาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์

เปิดรับสมัคร รอบ 2 ถึง 19 มี.ค. 64

บางเขน
8 มีนาคม 2564
146
0
โครงการ วทบ.เกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ คณะเกษตร

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ TCAS 2564

บางเขน
18 กุมภาพันธ์ 2564
403
2
แนะนำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร

บางเขน
10 กุมภาพันธ์ 2564
398
1