ขยายเวลาเปิดรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 3 กรกฎาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ) รุ่นที่ 24

ขยายเวลา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ

บางเขน
8 ตุลาคม 2563
229
0
รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 16 ตุลาคม 2563

บางเขน
14 กันยายน 2563
347
1
เปิดรับสมัครนิสิต รุ่นที่ 33 (Executive MBA)

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บางเขน
8 กันยายน 2563
1383
1
โครงการบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

MECON รุ่นที่ 30 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

บางเขน
13 สิงหาคม 2563
662
0