ขยายเวลารับสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคปกติและภาคพิเศษ

ประกาศเมื่อ: 27 พฤษภาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2567

ภาคปกติ สมัครถึง 27 กันยายน 2567 ภาคพิเศษ สมัครถึง 20 ตุลาคม 2567

บางเขน
17 กรกฎาคม 2567
35
0
เปิดบ้าน ”KU ENGINEERING OPEN HOUSE”

26-27 กรกฎาคม 2567

บางเขน
20 มิถุนายน 2567
489
0