การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มก.

ประกาศเมื่อ: 1 ธันวาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ มก. การผ่อนปรนเอกสารการรับสมัครและคัดเลือก ป.ตรี

ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS รอบที่ 1)

บางเขน
11 มกราคม 2564
408
0
รับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

บางเขน
7 มกราคม 2564
225
0