ธนาคาร

Contact KU
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนาคารทหารไทย จำกัด

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งอยู่ชั้น 1 บริเวณด้านใน อาคารจอดรถ งามวงศ์วาน 1 ถนนงามวงศ์วาน

เวลาทำการ:
8.30 น. - 15.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ปิดในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดธนาคาร
เบอร์ติดต่อ:
02 940 5728,
02 940 5729
Nitendo Switch

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารวิทยพัฒนา ถนนสุวรรณ วาจกกสิกิจ บริเวณประตู 1 ถนนงามวงศ์วาน

เวลาทำการ:
8.30 น. - 15.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ปิดในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดธนาคาร
เบอร์ติดต่อ:
02 5610643 02 561 3490-1,
02 561 0638
scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 บริเวณประตู 1 ถนนงามวงศ์วาน

เวลาทำการ:
8.30 น. - 15.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ปิดในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดธนาคาร
เบอร์ติดต่อ:
0 2561 3495 - 6,
02 579 9394
scb

ธนาคารออมสิน

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลียบถนนพหลโยธิน

เวลาทำการ:
8.30 น. - 15.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ปิดในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดธนาคาร
เบอร์ติดต่อ:
0 2562 0716,
0 2579 7556
scb

ธนาคารกรุงไทย

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 ถนนงามวงศ์วาน

เวลาทำการ:
8.30 น. - 16.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ปิดในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดธนาคาร
เบอร์ติดต่อ:
0 2579 9810 - 11
scb

ธนาคารกรุงเทพ

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 ถนนงามวงศ์วาน

เวลาทำการ:
8.30 น. - 15.30 น.
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ปิดในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดธนาคาร
เบอร์ติดต่อ:
0 2579 9782,
0 2579 9851 - 2