ห้องปฏิบัติการทดสอบ เคมีและฟิสิกส์ 1416 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

          ห้องปฏิบัติการทดสอบ เคมีและฟิสิกส์ 1416 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ที่เกี่ยวกับสารเคมีตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.2677 เล่ม 1-2558) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (MASCI) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล ไชยแสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้ารับใบรับรองฯ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัลบั้มภาพ :
เคมี (1).jpg
ประกาศเมื่อ: 8 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์วิศวฯ เคมี ได้รับรางวัล

TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ประจำปี 2565

ปีพ.ศ. 2565
23 ธันวาคม 2565
38
0
นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับเหรียญเงิน Young Rising Stars of Science Award 2022

ในการแข่งขันโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีพ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565
128
0