นิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า ทำคะแนนสูงสุด Top 100

          นายจิณณวิชญ์ เสถียรพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ทำคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก (Top 100 Student) จากการเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO  ภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ เพื่อบ่มเพาะกลุ่มคนเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) ให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ (CEO) รุ่นใหม่  โดยนายจิณณวิชญ์ ได้เข้ารับประกาศนียบัตรจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

         สำหรับผู้ที่ทำคะแนนได้เป็น 100 ลำดับแรก จะได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับองค์กรระดับประเทศ ได้แก่ True Huawei Bitkub EXIM Bank Shopee P&G Coro Brothers และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) 
          โครงการ From Gen Z to be CEO มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมี CEOs และวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศร่วมถ่ายทอดความรู้ ร่วมมือกับ 104 สถาบันชั้นนำทั่วประเทศ และองค์ชั้นนำระดับประเทศ ได้แก่ True, Huawei, Bitkub, Exim Bank, Shopee, P&G และ Coro Brothers 

ประกาศเมื่อ: 8 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์วิศวฯ เคมี ได้รับรางวัล

TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ประจำปี 2565

ปีพ.ศ. 2565
23 ธันวาคม 2565
38
0
นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับเหรียญเงิน Young Rising Stars of Science Award 2022

ในการแข่งขันโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีพ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565
128
0