มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่าน
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2561 เรื่อง
“พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล"

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.
โดยจะมีการถ่่ายทอดสดทางไกล จากห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน (ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย)
วิทยาเขตศรีราชา (ห้องเธียร์เตอร์ หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี)
และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
(ห้องประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
และผ่านระบบถ่ายทอดสด (Nontri Live)

ดาวน์โหลด

โครงการ และกำหนดการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

 

 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน


ปิดรับลงทะเบียนแล้ว สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่หน้างาน

ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกเป็น Universal Adapter