English 
     หน้าแรก > แผนที่เว็บ
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

 

หน้าหลัก

แนะนำมหาวิทยาลัย
 
การบริหารงาน

> ข้อมูลทั่วไป
> ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ ปณิธาน คำนิยมหลัก
> ประวัติมหาวิทยาลัย
> สถานที่สำคัญ
> แผนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
> ที่ตั้งวิทยาเขต
> หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานใน มก.
> รวมเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
> วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
> วีดีโอ The Other Sides of Cyber Bike

 
   
การเข้าศึกษา
 
หลักสูตร
 
   
งานวิจัย
 
บริการวิชาการ
> ระบบฐานข้อมูลทางการวิจัย
> ฐานข้อมูลการตีพิมพ์
> KU JOURNAL
> นิทรรศการงานวิจัย 60 ปี
> เกษตรศาสตร์นำไทย
> ข่าวงานวิจัย มก.
 

> สำนักงานบริการวิชาการ
> ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย
    เกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)

> หอข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอด :   ก้าวแรกแห่ง
    ทศวรรษที่ 7

 
 
 
   
   
 
 
นิสิต
ข้อควรรู้สำหรับนิสิต
 
การศึกษาในมหาวิทยาลัย
 
   
กิจกรรมนิสิต
 
บริการของมหาวิทยาลัย
> องค์การนิสิต
> สภาผู้แทนนิสิต
> สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต วิทยาเขตกำแพงแสน
> สมาคมนิสิตเก่า
> ชมรม ชุมนุม
 
     

สิ่งอำนวยความสะดวก

 
   
   

บุคลากร

ข้อควรรุ้สำหรับบุคลากร/อาจารย์

 
สวัสดิการต่าง ๆ
 
   
สารสนเทศสำหรับบุคลากร
 

ศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
บริการสำหรับศิษย์เก่า
 
   
ผู้เยี่ยมชม

เกษตรแนะนำตัว

 
ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

> ทัวร์เกษตร ชุด 1
> รวมเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 
   
วีดีโอ
 
นานาสาระลิงค์

> แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
> The Other Sides of Cyber Bike
> วีดิโอสำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ภาษาไทย | english |

 
   
สื่อมวลชน

 

>
ประชาสัมพันธ์ มก.
>
ข่าวและกิจกรรมมหาวิทยาลัย
>
ข่าวงานวิจัย มก.
>
อธิการบดีออนไลน์
   
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : July 3, 2009