หน้าแรก / ศิษย์เก่า
บริการ E-mail Address for Life สำหรับศิษย์เก่า
 

บริการ E-mail Address for Life สำหรับศิษย์เก่า
 
 
สำนักบริการคอมพิวเตอร์มีบริการ E-mail Address for Life สำหรับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้งานได้ตลอดชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นิสิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป
 
สามารถยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้ได้ทันที ที่ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
 
นิสิตที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2544
 
สามารถยื่นแบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้ (ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.cpc.ku.ac.th/alumin) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนารายงาน การศึกษา ได้ที่ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และรอรับบัญชีผู้ใช้ได้ทันที
 
สถานที่ติดต่อ
 
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ : 0-2562-0951-7 ต่อ 2542, 2543 โทรสาร : 0-2562-0950
 
เว็บเพจ
 
http://www.cpc.ku.ac.th/alumni
 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University