หน้าแรก / บุคคลากร
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการพีซีสำหรับใช้งานระบบเครือข่าย การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ งานโปรแกรมสำนักงาน และงานประยุกต์ทั่วไป

 

การใช้บริการ

 

สถานที่ให้บริการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 2 แห่ง ในความรับผิดชอบของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้แก่

 

1. อาคาร Kasetsart It Square (KITS) ั้นล่าง แบ่งการใช้งานเป็น 3 Zone ดังนี้

Zone
ลักษณะ
อุปกรณ์
จำนวนเครื่อง
Zone A-D ห้องโถง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
159
เครื่องสแกนเนอร์
3
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วสูง
1
Zone E ห้องอบรม เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
41
Zone F ห้องประชุมย่อย ความจุ 5 คน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
1 เครื่อง/ห้อง

 

สามารถจองคอมพิวเตอร์ใช้งานล่วงหน้าได้ 1 สัปดาห์ ที่ http://edutainment.ku.ac.th/booking

 

แผนผัง KITS

 

การใช้บริการ

 

Zone
วัน
เวลา
A-D,F จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 08.30-21.30 น.
E - นอกเหนือจากเวลา 08.30-21.30 น.

 

 

 

2. อาคารศูนย์บริการมัลติมีเดีย ชั้นล่าง ประกอบด้วย

 

ลักษณะ
อุปกรณ์
จำนวนเครื่อง
ห้องโถง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
14
เครื่องสแกนเนอร์
1
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ
1

 

การใช้บริการ

 

จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 08.30 - 17.00 น.

 

แผนที่อาคารศูนย์บริการมัลติมีเดีย

 


 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University