หน้าแรก / บุคคลากร
เชื่อมใช้เครือข่าย
 

การเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายนนทรีทางโมเด็ม

หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการทางโมเด็มบนเครือข่ายนนทรี

1. สำหรับ นิสิตและบุคลากร มีระยะเวลาการใช้งาน 30 นาที / ครั้ง (เพื่อใช้รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
หมายเลขโทรศัพท์
จำนวน (คู่สาย)
0-2340-0327
90
 
2. สำหรับนิสิต มีระยะเวลาการใช้งาน 2 ชั่วโมง / ครั้ง
หมายเลขโทรศัพท์
จำนวน (คู่สาย)
0-2942-7170 - 2
420
 
3. สำหรับบุคลากร มีระยะเวลาการใช้งาน 2 ชั่วโมง / ครั้ง
หมายเลขโทรศัพท์
จำนวน (คู่สาย)
0-2340-0328 - 30
270

 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
> แนะนำการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายนนทรีทางโมเด็ม
> ศูนย์ช่วยเหลือ ประสานงานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University