หน้าแรก / นิสิต
สำนักการกีฬา
 

 
 
  สำนักการกีฬา ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อทำหน้าที่บริหารและดำเนินกิจกรรมด้านกีฬา สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตและบุคลากร ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเป็น เจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ทำให้มีการพัฒนาสนามกีฬาและอาคารอันเกี่ยวข้องกันการกีฬา ตลอดจนมีการส่งเสริม การกีฬากว้างขวางยิ่งขึ้น ทำให้ภารกิจด้านการกีฬาเพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับ
 
การให้บริการ
 
  1. บริการให้ยืมอุปกรณ์กีฬาแก่นิสิตทั่วไป
  2. เปิดบริการสนามกีฬา 7 สนาม ได้แก่
  2.1 กลุ่มกีฬาฟุตบอล และกีฬากรีฑาใช้บริการ ณ อาคารอินทรีจันทรสถิตย์
  2.2 กลุ่มกีฬาบาสเกตบอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาแบดมินตัน กีฬาลอนเทนนิส กีฬาดาบสากล และกีฬามวยสมัครเล่น ใช้บริการ ณ อาคารยิมเนเซียม
  2.3 กลุ่มกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาดาบไทย และกีฬายิงปืนใช้บริการ ณ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
  2.4 กลุ่มกีฬาคาราเต้ กีฬายูโด และกีฬาเทควันโด โดยใช้บริการ ณ อาคารเอนกประสงค์
  2.5 กลุ่มกีฬาฮอกกี้ และกีฬาซอฟท์บอลใช้บริการ ณ สนามกีฬาฮอกกี้ และสนามกีฬาซอฟท์บอล
  2.6 กลุ่มกีฬารักบี้ กีฬาบาสเกตบอล และกีฬาวอลเลย์บอล ใช้บริการ ณ สนามกีฬารักบี้ และสนามกีฬาบาสเกตบอล และกีฬาวอลเลย์บอลกลางแจ้ง
  2.7 กลุ่มกีฬาเปตอง และกีฬาตะกร้อ ใช้บริการ ณ สนามกีฬาเปตอง และสนามกีฬาตะกร้อ
  3. บริการกีฬาเพื่อสุขภาพ เช่น กิจกรรมแอร์โรบิค ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ตลอดปี)
  4. บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ

การบริหารงาน

 
 • สำนักงานเลขานุการ
 • ฝ่ายการเงินและบัญชี
 • ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา
 • ฝ่ายประกันคุณภาพและวิชาการกีฬา
 • ฝ่ายอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์กีฬา
 • ฝ่ายสิทธิประโยชน์
   
โฮมเพจสำนักการกีฬา
http://www.sp.ku.ac.th/

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University